Utilizarea spațiilor de patrimoniu

Utilizarea spațiilor de patrimoniu

ABC-ul Patrimoniului

Capitolul 8/9

Autor: Iozefina Postăvaru

Utilizatorul ideal pentru patrimoniul cultural ar fi o societate formată din consumatori conștienți, educați și perfect informați asupra valorii culturale și a valorii economice, respectiv asupra valorii individuale și a valorii colective a acestuia.

1

Managementul patrimoniului

Pentru toate ipostazele patrimoniului cultural (mobil, imobil și imaterial), valoarea este atributul determinant și stă la baza deciziilor legate de folosirea acestuia.

Există o distincție esențială privind viziunea asupra valorii patrimoniului cultural:

 • cea individuală

 • cea colectivă

Percepția comună identifică valoarea aproape exclusiv ca izvorând din utilitatea individuală.

Utilizatorul ideal pentru patrimoniul cultural ar fi o societate formată din consumatori conștienți, educați și perfect informați asupra valorii culturale și a valorii economice, respectiv asupra valorii individuale și a valorii colective a acestuia.

Individual, patrimoniul cultural imobil poate fi experimentat prin consum direct (sau „utilizare”).

Valoarea de utilizare reprezintă satisfacția resimțită de indivizi ca urmare a locuirii sau a desfășurării activității într-un spațiu cu valoare culturală recunoscută (monument istoric).

Această percepție este reflectată nu numai în sentimentul de prestigiu social, dar și în procesul pieței, unde poate fi dimensionată prin valoarea de vânzare, de închiriere sau prin numărul de vizitatori.

Comunitățile locale mențin cu mândrie peisajul cu sate bine gospodărite, trăind în principal din produsele locale și serviciile create prin utilizarea durabilă a resurselor naturale și a valorilor culturale:

Managementul patrimoniului

Lista patrimoniului mondial UNESCO, nr. ref. 596 bis: Sate cu biserici fortificate din Transilvania.

Sursa: Iozefina Postăvaru
Managementul patrimoniului

Piața imobiliară dă semne că această valoare de utilizare individuală directă a patrimoniului cultural imobil este în creștere, ceea ce demonstrează că a crescut și ponderea persoanelor care îi cunosc și prețuiesc beneficiile și care sunt pregătite să plătească un preț pe măsură.

Elementele de patrimoniu cultural aflate în proprietate publică au o valoare de utilizare pasivă, care este percepută de indivizi, dar nu se reflectă în procesul de piață.

Datorită valorii sale intrinseci, alta decât cea de utilizare, patrimoniul cultural poate determina investiții personale sau colective menite să-i asigure perpetuarea (chiar dacă este foarte posibil ca investitorul să nu îl utilizeze sau consume vreodată).

Motivația pentru această atitudine altruistă este satisfacția partajării valorilor patrimoniului în comunitate, a conservării și transmiterii mai departe a acestuia pentru utilizarea viitoare potențială a altora, cunoscută sau necunoscută.

Titlul de Capitală culturală europeană 2021, pentru care s-a calificat Timișoara în anul 2016, a stimulat o serie de proiecte care ajută la recuperarea și consolidarea imaginii istorice a orașului. Sunt experimentate proiecte culturale europene colaborative, de dimensiuni mari, de tip Networking & Partnership, care antrenează utilizatorii privați din poziția de consultanți strategici:

Managementul patrimoniului

Lista monumentelor istorice: TM-II-s-A-06095, Situl urban Cartierul „Cetatea Timișoara”, municipiul Timișoara, sec. XVIII-XX

Sursa: Iozefina Postăvaru

Disponibilitatea individuală sau colectivă de a investi în conservarea patrimoniului cultural este un standard de civilizație.

Întrebare:

Cât / ce ați fi dispuși să investiți pentru a salva un monument istoric?

Ce pedeapsă și ce compensație ați cere pentru o acțiune distrugătoare față de un monument istoric?

Există beneficii aferente patrimoniului cultural considerate relevante pentru societate și mai puțin pentru indivizi.

Identificarea acestor beneficii conduce către o interogare alternativă a patrimoniului cultural: din perspectiva valorii culturale și din cea a valorii economice. O problemă nerezolvată încă în managementul patrimoniului cultural este absența calibrării dintre instrumentele și unitățile de măsură pentru valoarea culturală și cele pentru valoarea economică.

Dacă valoarea economică se poate evalua prin analiza cost-beneficiu, valoarea culturală rezultă din cumulul unui complex de valori de ordin:

 • estetic

 • spiritual

 • social

 • istoric

 • simbolic

Temă:

Alegeți o clădire veche pe care o remarcați în traseele zilnice. Enumerați zece calități estetice, istorice, spirituale sau simbolice care v-au determinat alegerea.

Știați că?

Monumentele istorice din România sunt clasate în funcție de patru criterii susținute de categorii specifice de valori culturale:

 • valoarea istorică (vechime)

 • valoarea arhitecturală, artistică și urbanistică

 • valoarea de raritate și unicitate

 • valoarea memorial-simbolică

2

Valorificare și desconsiderare

Valorificare

Un bun utilizator va proteja valoarea culturală chiar și pentru că piața tinde să pună preț pe valorile intangibile, iar o clădire de patrimoniu corect conservată va solicita o valoare superioară alteia noi, similare ca poziție și gabarit, va mări calitatea vieții și va atrage chiriași și cumpărători de mai bună calitate.

Hotelul Palace este simbolul Băilor Govora, stațiunea vâlceană cotată la Bursa din Paris pentru microclimatul și apele sale cu proprietăți curative unice.

Construit în perioada 1911-1914 după planurile arhitectului Ernest Doneaud, în stil eclectic, cu elemente Art Nouveau și neoromânești, hotelul a fost, în epocă, una dintre cele mai revoluționare clădiri din Europa: construit din beton, pe cilindri metalici, pentru amortizarea mișcărilor seismice (ca și Arcul de Triumf din București), cu o orientare spațială care permite pătrunderea soarelui minimum 2 ore pe zi în toate cele 132 de încăperi, prin cele 365 (numărul zilelor dintr-un an) de ferestre și uși ale fațadelor.

Construcția din 1911-1914 a costat 1.308.420 de lei și 61 de bani, însă, după un secol de folosință, starea imobilului, clasat în 1991 ca monument istoric, devenise precară. Pentru restaurarea desfășurată în perioada 2007-2013, actualii proprietari au accesat fonduri europene, contribuind și cu fonduri proprii, iar clădirea istorică a fost recuperată în integralitatea sa, incluzând mobila din lemn de tei, candelabrele de bronz și oglinzile de cristal, precum și aparatura germană a bazei de tratament. Restaurarea s-a extins și asupra Parcului balnear, unicat în țară. Investiția de aproximativ 4 milioane de euro și conservarea integrată asigură utilizarea corespunzătoare a patrimoniului cultural:

Valorificare și desconsiderare

Lista monumentelor istorice: VL-II-m-B-09644 Hotel Palace, oraș Băile Govora, jud. Vâlcea, Str. Parcului, nr. 1, 1914

Sursa: Iozefina Postăvaru

Conceptul de conservare integrată pune în ecuație două principii opuse ca dinamism:

 • cel de conservare, protecție și restaurare a patrimoniului cultural

 • cel al modernizării / dezvoltării urbane

Esența acestui concept este trecerea de la conservarea pasivă la cea activă, de la restaurarea ca scop în sine la restaurarea ca expresie a interesului comunității.

Desconsiderare

Un prost utilizator va desconsidera statutul de monument istoric, va neglija, va denatura sau chiar va distruge imobilul pe care îl deține, ratând, pentru el și pentru societate, o resursă nerecuperabilă.

În rând cu celelalte reședințe de lux construite la începutul secolului al XX-lea pe Șoseaua Kiseleff, în mijlocul unei imense grădini părăsite, rezistă cu ultimele puteri casa proiectată de arhitectul Ion Mincu, inițiatorul Stilului Național Românesc, pentru pictorul G. D. Mirea.

O mare parte din acoperiș s-a prăbușit, doborând plafonul decorat cu picturi al salonului în care avuseseră loc unele dintre cele mai elegante evenimente ale Bucureștiului ante și interbelic.

Naționalizată, recuperată după 1989 și vândută, casa are azi proprietari pentru care nu reprezintă decât un obstacol în valorificarea potențialul imobiliar al terenului de 3.000 de metri pătrați din centrul Capitalei, desconsiderând valoarea culturală a imobilului-monument istoric și a zonei:

Valorificare și desconsiderare

Lista monumentelor istorice: B-II-m-B-18996 Casă, Șos. Kiseleff Pavel Dimitrievici, 35-37, municipiul București, sector 1, prima jum. sec. XX

Sursa: Iozefina Postăvaru

Desconsiderarea patrimoniului cultural poate proveni din neștiință și incultură. Este cazul acelora care lasă casele vechi să cadă, considerându-le „urâte”, sau le „înfrumusețează” cu tâmplărie PVC, vopsea lavabilă și acoperiș de tablă ondulată.

Desconsiderare sunt și modificările aduse mediului construit realizate în numele valorificării patrimoniului cultural, așa numita „revitalizare” efectuată fără respect față de identitatea, autenticitatea și integritatea monumentului istoric și care virusează mesajul adus de acesta din istorie în arena modernă. „Mutanții” produși astfel alienează în loc să alimenteze sentimentul de identitate și de siguranță al individului și al societății și, implicit, afectează calitatea vieții.

Valorificare și desconsiderare

Lista monumentelor istorice: B-II-m-B-19065 Casă, municipiul București, Str. Lizeanu, nr. 25, sector 2, sf. sec. XIX-prima jum. sec. XX

Sursa: Iozefina Postăvaru

Desconsiderarea cu bună știință, denaturarea sau distrugerea intenționată a unui monument istoric provin din arivism și corupție.

Făptașul cunoaște valoarea culturală a imobilului-monument istoric, interesul societății pentru acesta și legea, însă urmărește prin orice mijloace să-i conteste valoarea de patrimoniu și să-l desființeze pentru a obține profit printr-o nouă clădire sau clădiri (construită/e pe locul celei vechi), dar cu suprafețe utile (generatoare de profit) mult mai mari.

Valorificare și desconsiderare

Lista monumentelor istorice: B-II-m-A-19692 Moara lui Assan, municipiul București, Str. Silozului, nr. 25, sector 2, 1852

Sursa: Iozefina Postăvaru

Temă:

Moara lui Assan este un exemplu notoriu, larg mediatizat, de desconsiderare a patrimoniului cultural. Consultați arhiva online a subiectului și propuneți o utilizare a imobilului care să producă în același timp beneficii culturale și economice, respectiv individuale și colective.

„Oricare ar fi drepturile de proprietate, distrugerea unui monument istoric nu trebuie să fie tolerată. Există două lucruri într-un edificiu: folosința și frumusețea sa. Folosința aparține proprietarului, frumusețea, lumii; a o distruge înseamnă a-ți depăși drepturile.”

— Victor Hugo, 1825

Valorificare

Utilizarea într-o formă viabilă a obiectului protejat este o condiție a supraviețuirii acestuia.

Contradicțiile rezultă însă între funcțiunile originale ale clădirii sau ale ansamblului și nevoile contemporane. Există foarte puține categorii de construcții în care funcțiunile și modul de organizare inițiale s-au menținut. Una dintre cele mai rezistente funcțiuni ale unui imobil istoric este școala.

Valorificare și desconsiderare

CJ-II-m-B-07379 Colegiul reformat, azi Liceul Ady-Șincai, municipiul Cluj-Napoca, Str. Kogălniceanu Mihail, nr. 14, sec. XVII

Sursa: Iozefina Postăvaru

Poarta Colegiului reformat, azi Liceul Ady- Șincai, una dintre „școlile învățate ale Clujului”, cum spunea Gheorghe Șincai, se deschide zi de zi, de secole, pentru a-și primi elevii și profesorii.

Valorificare și desconsiderare

Lista monumentelor istorice: B-II-m-A-18924, Școala Centrală de Fete, municipiul București, Str. Icoanei 3-5, sector 2, 1890

Sursa: Iozefina Postăvaru

Poarta mare a Școlii Centrale de Fete din București nu mai izolează, ca pe vremuri, universul misterios, guvernat de reguli stricte dintre zidurile școlii, ci se deschide pentru a lăsa lumea exterioară să o viziteze, de exemplu, în Noaptea de Sânziene.

Starea bună de conservare a celor două imobile aparținând unor instituții prestigioase de învățământ probează atașamentul utilizatorului și importanța menținerii funcțiunii inițiale a unei clădiri istorice.

Desconsiderare

Desenele graffiti ce acoperă mai ales imobilele abandonate sau dezafectate sau doar neglijate de utilizatori lipsiți de mijloace sau de atașament sunt posibile reacții la disconfortul mental pe care acestea le generează:

 • reacții de protest

 • gesturi inconștiente de corectare a unei situații – problemă

Pentru utilizarea corespunzătoare a monumentelor istorice a fost creat un instrument legal, „Obligația privind folosința monumentului istoric”, prin care se comunică proprietarului condițiile și regulile de utilizare sau de exploatare și de întreținere a bunului imobil în cauză și care însoțește actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenței imobilului în cauză și se înscrie în Cartea funciară de către proprietar.

Toate capitolele